พุทธวจนทีวี www.buddhawajana.tv กรุณากดเพื่อรับชม

ขออนุโมทนากับทุกท่านที่รับชม พุทธวจนทีวี

พุทธวจนทีวี Buddhawajana Network No. 4290 ผู้ดูแลรับผิดชอบโดย Choo Dklai 087-094-1494

ช่องทางรับชมและรับฟัง พุทธวจน

พุทธวจนทีวี

ถ่ายทอดสดนอกสถานที่

ถ่ายทอดสดประจำวัน watnapp.com

วิทยุออนไลน์ พุทธวจนทีวี
ถ่ายทอดสดประจำวัน เสียงอ่านพระสูตร

จำนวนผู้ชมอยู่ขณะนี้

แนะหรือสนับสนุน การปรับปรุ่งให้ดียิ่งขึ้น ติดต่อ โทร.087-094-1494 ,Email : buddhawajanatv@gmail.com
line ID : choo0870941494

 

ลงทะเบียนงานรักศรัทธา ตถาคต

ลงทะเบียนจองที่นั่ง กรุณาคลิก หรือ กรุณาแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ โทร 082 0011 333

ผู้สนับสนุนพุทธวจนทีวี

ติดต่อ โทร.087-094-1494, 02-509585

ผู้สนับสนุนพุทธวจนทีวี

ชมพุทธวจนทีวีผ่านยูทรูป

แนะหรือสนับสนุน การปรับปรุ่งให้ดียิ่งขึ้น ติดต่อ โทร.087-094-1494 ,Email : buddhawajanatv@gmail.com
line ID : choo0870941494

ข่าวประชาสัมพันธ์

พุทธวจน: ข่าวสารพุทธวจน

ส่งข่าวได้ที่ buddhawajana.news@gmail.com
ดูทั้งหมด

คลิปแสดงธรรม ณ จังหวัดพัทลุง 2 มีนาคม 2559

เข้ารับชม

คลิปแสดงธรรม ณ อำเภอปากชม จังหวัดเลย วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2558

เข้ารับชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ.สกลนคร 14 มีนาคม 2559

เข้ารับชม

คลิปแสดงธรรม ตามพุทธวจน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้ารับชม

คลิปสรุป ณ จังหวัดพัทลุง วันพุธที่ 02 มีนาคม 2559

เข้ารับชม

ธรรมบรรยาย ณ จังหวัดอยุธยา 21 มีนาคม 2559

เข้ารับชม

คลิปสรุป ศาลาประชาคมอำเภอปากชม จังหวัดเลย

เข้ารับชม